Zapraszamy do kontaktu

logo-kon

Sport Media Sp. z o.o.

50-302 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 194,

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000240350
NIP 895-18-41-884, Kapitał zakładowy płacony w całości 500.000 złotych

Dariusz Pszczołowski

Prezes Zarządu

tel. +48 502 61 11 62
e-mail: d.pszczolowski@sport-media.com.pl

Agata Stańczyk

Dyrektor firmy

tel. +48 502 600 440
e-mail: a.stanczyk@sport-media.com.pl

Jacek Kubiak

Dyrektor ds. marketingu

tel. +48 667 88 00 77
e-mail: jacek@sport-media.com.pl

Tomasz Lizak

Dyrektor działu eventów

tel. +48 508 256 288
e-mail: t.lizak@sport-media.com.pl